CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Cần Thơ: Tăng cường trao đổi văn bản điện tử kèm chữ ký số

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cần Thơ: Tăng cường trao đổi văn bản điện tử kèm chữ ký số

Cần Thơ triển khai chữ ký số khi trao đổi văn bản

Một trong những nhiệm vụ đặt ra, đó là Cần Thơ sẽ thúc đẩy ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, TP Cần Thơ  xây dựng và phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử thống nhất, đồng bộ cho việc xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng tổng hợp chuyên ngành, các phần mềm ứng dụng dùng chung của thành phố trong các năm tiếp theo.

Từ đó, TP Cần Thơ sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử đến năm 2020 theo khung kiến trúc đã được phê duyệt. Thực hiện tốt kế hoạch của thành phố về cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2015 – 2020 phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Tăng cường triển khai trao đổi văn bản điện tử, kèm chữ ký số (do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp) thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, các hệ thống thông tin tác nghiệp, điều hành, phần mềm dùng chung của toàn thành phố trong các hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể. Tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan công quyền với các cấp với doanh nghiệp, công dân thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Mở rộng trao đổi văn bản điện tử với các tỉnh, thành và cơ quan trung ương.

Cần Thơ đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và các năm tiếp theo là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, internet. Thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 và các chương trình, dự án liên quan. Xây dựng, tổ chức triển khai Chương trình đảm bảo an toàn thông tin thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Hoàn thiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước.

Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 4/9/2015 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong các chương trình, đề án hiện đại hóa Quân đội và Công an; ưu tiên ứng dụng, phát triển CNTT trong các hệ thống thông tin chỉ huy, điều hành, quản lý của Quân đội, Công an; trong các đề án hiện đại hóa toàn diện các lực lượng vũ trang nhân dân nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Cần Thơ cũng sẽ nghiên cứu thành lập Trung tâm tư vấn, dự báo và ứng cứu an toàn thông tin của thành phố nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động ứng cứu khẩn cấp các sự cố có nguy cơ gây mất an toàn thông tin ở mức cao trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, cũng sẽ tổ chức các cuộc Diễn tập phòng chống tấn công mạng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao nhằm đánh giá tiềm lực hệ thống, chủ động phát hiện, khắc phục hạn chế; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao, Cơ yếu, Thông tin và Truyền thông, các tỉnh thành khác để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

Thành phố sẽ xây dựng và triển khai đề án về nâng cao tiềm lực công nghệ, cơ sở vật chất, nhân lực về an toàn an ninh thông tin. Trong đó chú trọng việc nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu thành phố, các hệ thống thông tin, các ứng dụng, các mạng viễn thông trọng yếu, đồng thời đào tạo các chuyên gia về an ninh mạng, an toàn thông tin, về chống chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố sẽ kiện toàn và phát huy vai trò bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an ninh mạng. Các cơ quan, đơn vị phải cử Lãnh đạo phụ trách về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng.

Theo ictnews

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ