CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Tuyên truyền phổ biến luật thuế mới cho nhân dân

Trong ngày 30/9 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai sửa đổi và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí sửa đổi cho các vụ, cục, đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên môi trường - ông Đào Chung Chính đã giới thiệu khái quát về Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nêu rõ, quản lý đất đai là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định và phát triển của đất nước. 

Nhiều chính sách thuế mới sắp được ban hành

Chính vì vậy quan điểm xây dựng Luật Đất đai là tiếp tục khẳng định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Về nội dung, Luật Đất đai đã có những đổi mới như: các quy định về người sử dụng đất có làm rõ hơn về người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài cho phù hợp với Luật Quốc tịch và Luật Đầu tư; quy định cụ thể hơn về căn cứ xác định loại đất để tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế. 

Cần xây dựng luật thuế điện tử trong quản lý đất đai

Về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phạm vi đăng ký đã được mở rộng và thực hiện đối với mọi trường hợp sử dụng đất hay được giao quản lý tài sản gắn liền với đất. Mục đích của việc đăng ký là để ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính. Về địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai có thêm một số quy định mới về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, điều tra đánh giá đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.   

Về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mặc dù đã được ban hành từ năm 2005 nhưng thực tế thi hành luật cho thấy, tình trạng lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực và chưa được ngăn chặn triệt để. Vì thế, ngày 26/11/2013 tại  Kỳ họp thứ VI Quốc hội XIII đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Để giúp đông đảo CBCC ngành tài chính tiếp cận được những quy định mới, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày những nội dung mới sửa đổi của luật này

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ