CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Xuất khẩu tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng.

Xem thêm: chữ ký số vnpt-ca, chữ ký số ck-ca, chữ ký số viettel-ca

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015

Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi thực hiện đạt khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục tăng. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực.

 

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng chậm, nhập siêu có xu hướng tăng; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm; tiêu thụ một số mặt hàng nông sản khó khăn; việc thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn …. Tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro; an ninh khu vực và tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2015, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các giải pháp đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí, đưa vào kế hoạch vốn trung hạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng tinh thần của Nghị định 67/2014/NĐ-CP từ năm 2016.

 

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2015./.

 

Nguồn từ chukysogiare.com

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ