CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Phát huy lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ chính trị

Ngày 17/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV chính thức khai mạc. Tới dự và chủ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, cùng 270 đại biểu đại diện cho 3.953 đảng viên đến từ 48 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Cuộc họp được diễn ra

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, Đại hội cần đánh giá khách quan, toàn diện, những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, kể cả những yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ vừa qua; phát huy cao độ trí tuệ của tập thể; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, tiêu chí, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính giai đoạn 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông cáo chính trị tại Đại hội trình bày quan điểm: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng uỷ Bộ đã bàn thảo chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa, lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của BCH Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chủ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 16 Luật, 06 Nghị quyết của UBTVQH, 208 Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 1.091 Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực tiền bạc, thuế, hải quan, dự trữ quốc gia, giá, tiền bạc công, tài chính đất đai, quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, bảo hiểm, chứng khoán; chỉ đạo phấn đấu quyết liệt đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ dự toán thu NSNN: So với giai đoạn 2006-2010, tổng thu NSNN 5 năm 2011-2015 tăng gấp 1,9 lần, số thu thuế và phí tăng gấp 2 lần. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt khoảng 23,3% GDP (thiên hướng 23-24% GDP). Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN. Tăng cường huy động có kết quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hiện nay với hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng: Tổng vốn đã bỏ ra cuộc sống xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 31% GDP, gấp 1,8 lần giai đoạn 2006-2010; Thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi NSNN, đồng thời, tận dụng sức mạnh cốt lõi có hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia, tăng cường nâng cao kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Tình hình an ninh tài chính quốc gia cơ bản được đảm bảo, dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi cho phép; Đồng thời thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội hiện nay và các nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ, viện trợ.

Phát biểu chủ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật quan trọng mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Ban Cán sự Đảng cho rằng, toàn Đảng bộ đã quán triệt đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2011-2015.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiếp tục khẳng định sự cộng tác trong lãnh đạo, điều hành của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như phát huy tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, chủ trì của các cấp ủy đảng; sự đoàn kết của đội ngũ đảng viên; sự đồng thuận, ủng hộ của các công chức, viên chức và người lao động trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản của Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện:

Nội dụng phải thực hiện trong cuộc họp đề ra

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV và căn cứ những nhiệm vụ trọng điểm để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những thiên hướng, nhiệm vụ và cách đã đề ra.

Hai là, quan tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cần lựa chọn vấn đề ưu thế, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chủ đạo, đồng thời phải quán triệt và gắn với thiên hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hiện nay đất nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Bốn là,  Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương tiện lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng cải cách lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá thể của từng đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở và từng đồng chí cấp ủy viên trong lãnh đạo, chủ đạo nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm kê, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương - đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu chúc mừng đại hội.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế chính sách tài chính, các hoạt động của ngành Tài chính; tăng cường và nâng cao chất số lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Sáu là, cấp uỷ Đảng các cấp cộng tác với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chủ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; đưa ra sách lược chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chủ trì, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành phong trào hành động thu hút được mọi người tích cực tham gia. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tính dân chủ và bám sát Quy chế bầu cử trong Đảng, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn và bầu 32 đồng chí vào Ban thực hiện đúng Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các tiêu chí, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đại hội đã đóng góp ý kiến đối với các bản thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Xem thêm: chữ ký số vnpt-cachữ ký số ck-cachữ ký số viettel-ca

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ