CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Nâng cấp quy trình quản lý nợ thuế quốc gia

Nhằm sửa đổi những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn quản lý của Quy trình quản lý nợ thuế hiện hành và bổ sung những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan thuế các cấp. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1410/QĐ-TCT phê duyệt đề án sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý nợ thuế để triển khai trong năm này.

Theo ông Trịnh Hoàng Cơ, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợp thuế - Tổng cục Thuế cho biết, nội dung đề án sửa đổi, bổ sung Quy trình quản lý nợ thuế (gọi tắt là đề án) gồm 10 vấn đề lớn. Đầu tiên là sửa đổi trình tự xây dựng chỉ tiêu thu nợ phù hợp với phương thức điều hành mới, theo đó, trên cơ sở thảo luận, Tổng cục Thuế sẽ giao chỉ tiêu thu nợ cho các Cục Thuế phù hợp với từng địa bàn. Tiếp theo là sửa đổi trình tự ban hành thông báo tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp.

Quy trình quản lý nợ thuế từng bước được hoàn thiện

Kế tiếp, đề án sẽ hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, các quy định về thẩm định để xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế theo 4 trường hợp, trong đó 2 trường hợp được bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế bao gồm

- Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến SX, KD do gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. 

- Tổ chức, cá nhân phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở SX, KD theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả XSKD. 

- Tổ chức, cá nhân chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN. 

- Tổ chức, cá nhân không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Sẽ tốt hơn nếu các bên cùng nhau phối hợp

Cùng với đó, đề án hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, các quy định về thẩm định xử lý hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế cấp dưới chuyển đến theo 4 trường hợp: 

- DN bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp thuế. 

- Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp thuế. 

- Các khoản tiền nợ thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng không thu đủ tiền thuế. 

- Khoản tiền nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đến nay không có khả năng thu hồi. 

Bên cạnh việc bổ sung quy định về trình tự, thủ tục để xem xét nộp dần tiền nợ thuế theo đề nghị của người nộp thuế; quy định về theo dõi nợ thuế theo ngành nghề; đề án cũng bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xem xét miễn tiền chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị.  

Theo ông Trịnh Hoàng Cơ, do khối lượng các phần việc của đề án rất lớn; việc tổ chức thực hiện đề án phải tuân thủ theo đúng trình tự: từ thành lập tổ biên soạn, tiến hành các bước nghiên cứu, xây dựng, đến tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của toàn ngành thuế và các bộ phận có liên quan trước khi hoàn thiện ký quyết định lưu hành; đồng thời phải phân tích, thiết kế ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng những nội dung sửa đổi, bổ sung của quy trình, nên phải đến hết quý I năm 2014, đề án mới hoàn thành. Trong thời gian từ nay đến khi Quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ thuế chính thức thực thi, Tổng cục Thuế sẽ ban hành công văn hướng dẫn tạm thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nợ thuế phù hợp với các luật thuế mới sửa đổi bổ sung.  

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ