CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI THUẾ 2

1.   Nộp tờ khai

a.   Tạo tờ khai điện tử

v Tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK:

-      NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu tờ khai mới nhất đối với tờ khai mà NNT cần khai theo quy định.

-      NNT vào ứng dụng HTKK, chọn tờ khai cần khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

 

v Kết xuất tờ khai điện tử bao gồm cả bảng kê:

-      Áp dụng cho các tờ khai trên ứng dụng HTKK (trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN) và không chứa các bảng kê lớn (01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-1/TTĐB, 01-2/TTĐB).

-      NNT sau khi khai các chỉ tiêu trên tờ khai, nhấn nút “In” để kết xuất ra tờ khai điện tử:

 

-      NNT chọn máy in ảo “CutePDF Writer” sau đó nhấn nút “In”:

 

-      NNT chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”.

v Kết xuất tờ khai điện tử không đính kèm các bảng kê lớn:

-      Áp dụng cho các tờ khai trên ứng dụng HTKK chứa các bảng kê lớn (01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-1/TTĐB, 01-2/TTĐB).

-      Trường hợp NNT chỉ khai tờ khai chính và các phụ lục nhỏ có thể trực tiếp kết xuất tờ khai điện tử theo bước trên.

-      Trường hợp NNT khai tờ khai chính và tất cả các bảng kê, nhấn nút “In” để kết xuất ra tờ khai điện tử:

 

-      NNT chọn máy in ảo “CutePDF Writer” sau đó điền thông số “Trang in” là các trang chứa tờ khai chính, các bảng kê nhỏ, sau đó nhấn nút “In”:

 

-      NNT chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”.

v Kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN:

-      NNT khai tờ khai quyết toán thuế TNCN trong ứng dụng HTKK (Hoặc ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN), sau đó NNT hấn nút kết xuất để kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file Excel:

 

Lưu ý: NNT không được đổi tên file tờ khai quyết toán thuế TNCN.

b.   Ký điện tử offline, gửi tờ khai

v Ký điện tử offline

-      NNT chạy ứng dụng ký offline:

 

-      NNT chọn đường dẫn đến file tờ khai, chọn tờ khai, chuyển file sang danh sách tờ khai chờ ký. Sau đó nhấn nút “Ký file”:

 

-      NNT chọn thư mục lưu file sau khi ký, chọn chữ ký cần ký trong chứng thư (1 chứng thư có thể chứa nhiều chữ ký), nhập mã PIN tương ứng với chữ ký vừa chọn.

-      Xuất hiện thông báo ký tờ khai thành công.

v Gửi tờ khai đã ký offline:

-      NNT vào trang đăng nhập vào trang Web http://kekhaithue.gdt.gov.vn

-      NNT vào chức năng: “Nộp tờ khaiNộp tờ khai”:

 

-      NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”:

 

-      Chọn file tờ khai đã ký, nhấn Open:

-      Nhấn xác nhận để upload tờ khai:

-      Chờ hệ thống upload xong tờ khai:

-      NNT Click chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.

-      NNT Click chuột vào nút  trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.

-      NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT.

-      Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hòm thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.

c.   Ký điện tử online, gửi tờ khai

-      NNT vào trang đăng nhập vào trang Web http://kekhaithue.gdt.gov.vn

-      NNT vào chức năng: “Nộp tờ khaiNộp tờ khai”:

-      NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”:

-      Chọn file tờ khai đã ký, nhấn Open:

-      Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:

-      Nhập số PIN, nhấn “Chấp nhận” để ký điện tử lên tờ khai.

-      Nhấn xác nhận để upload tờ khai:

-      Chờ hệ thống upload xong tờ khai:

-      NNT Click chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.

-      NNT Click chuột vào nút  trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.

-      NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT.

-      Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hòm thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.

d.   Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel

-      NNT sau khi “Xác nhận” tờ khai theo bước “II-3-b” hoặc “II3c”, nếu tờ khai NNT gửi cho phép gửi kèm bảng kê Excel sẽ xuất hiện nút  trong cột “Gửi phụ lục”:

-      NNT Click chuột vào nút  trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm bảng kê Excel vào tờ khai:

-      NNT chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục”, sau khi chọn file phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Ký điện tử”:

 

-      NNT nhập số PIN để ký điện tử lên file phụ lục, sau đó nhấn “Xác nhận”:

-      Sau khi “Xác nhận” sẽ có danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục.

-      NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính:

-      NNT có thể đính kèm thêm bảng kê, xóa bảng kê, xem lại tờ khai hoặc bảng kê.

-      NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đã đính kèm bảng kê đến CQT.

-      Sau khi NNT gửi thành công tờ khai và bảng kê đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

e.   Trình ký

-      Chức năng sử dụng khi kế toán lập tờ khai, trình giám đốc. Giám đốc giữ chứng thư số, dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai.

v Kế toán trình ký tờ khai:

-      vào chức năng “Nộp tờ khaiTrình ký”:

-      Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký, sau đó nhấn “Trình ký”.

-      Nhân viên kế toán tiếp tục trình ký các file tờ khai cần gửi.

v Ký và gửi các tờ khai cần trình ký

-      Giám đốc vào chức năng “Nộp tờ khaiTrình ký”:

-      Xuất hiện danh sách các tờ khai kế toán đã trình ký.

-      Giám đốc Click chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại các tờ khai, bảng kê.

-      Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút  để xóa tờ khai, bảng kê.

-      Nếu thấy đồng ý với các tờ khai kế toán trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký điện tử và nộp tờ khai đến CQT:

-      Sau khi nhập số PIN, tất cả các tờ khai trong danh sách trình ký sẽ được ký điện tử và gửi đến CQT.

-      Sau khi các tờ khai đã được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

2.   Kê khai trực tuyến

-      Các tờ khai được phép khai trực tuyến bao gồm:

  • Các tờ khai Báo cáo hóa đơn.
  • Các tờ khai Thuế nhà thầu nước ngoài.

-      NNT đăng ký loại tờ khai cần kê khai.

-      NNT vào chức năng “Kê khai trực tuyến” để tiến hành khai thuế trực tuyến:

-      NNT chọn tên loại tờ khai, chọn loại tờ khai (chính thức, bổ sung), chọn kỳ kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

-      NNT khai theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

-      Nhấn nút “Lưu bản nháp” để lưu lại bản nháp.

-      Nhấn nút “Nhập lại” để xóa tất cả dữ liệu.

-      Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để kết thúc việc khai thuế:

-      Nhấn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại tờ khai.

-      Nhấn nút “Tờ khai PDF” nếu muốn lưu lại tờ khai trên máy tính của NNT.

-      Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:

-      Sau khi ký điện tử, nhấn nút “Xác nhận” để đưa tờ khai vào danh sách chờ gửi:

-      Nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT:

-      Sau khi tờ khai được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

3.   Tra cứu

a.   Tra cứu tờ khai

v Tra cứu tờ khai:

-      NNT vào chức năng “Tra cứuTra cứu tờ khai”:

-      NNT lựa chọn các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”:

-      NNT sẽ nhận được danh sách các tờ khai thỏa mãn điều kiện tra cứu.

-      NNT có thể Download tờ khai bằng cách Click chuột vào tên tờ khai.

Lưu ý: NNT có thể download tất cả các tờ khai đã gửi trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN. trường hợp NNT muốn download tờ khai quyết toán thuế TNCN đã gửi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp.

v Gửi thêm bảng kê sau khi tra cứu tờ khai:

-      Áp dụng cho trường hợp NNT gửi thiếu bảng kê.

-      NNT sẽ tra cứu lại tờ khai và đính kèm thêm bảng kê vào tờ khai.

-      Sau khi NNT tra cứu tờ khai:

-      NNT nhấn vào nút  để đính kèm bảng kê vào tờ khai:

-      NNT chọn loại phụ lục cần gửi, chọn tệp phụ lục, ký điện tử, sau đó nhấn nút xác nhận:

-      Sau khi xác nhận tất cả các phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Gửi phụ lục” để gửi các phụ lục đến CQT.

b.   Tra cứu thông báo

-      NNT vào chức năng “Tra cứuTra cứu thông  báo”:

-      NNT nhập các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”:

-      NNT sẽ nhận được danh sách các thông báo phù hợp với điều kiện tra cứu.

-      NNT nhấn nút  trong cột “Tải về” để tải các thông báo có chữ ký của TCT.

-      NNT được quyền tải tất cả các thông báo của TCT gửi cho NNT.

4.   Trợ giúp

-      NNT vào chức năng “Trợ giúp”:

-      Các hỗ trợ NNT bao gồm:

  • Các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt liên quan đến ứng dụng:

  • Bộ cài đặt các phần mềm liên quan:

  • Những vướng mắc NNT gặp phải khi sử dụng ứng dụng:

  • Địa chỉ các nhà cung cấp chứng thư số:

    I.        Các bước thực hiện của NNT

 

1.  Đăng ký sử dụng dịch v

2. Cài đặt các phần mềm liên quan theo tài liệu hướng dẫn cài đặt.

3. Thiết lập thông tin trong KTQM

4. Tạo tờ khai điện tử

5. Gửi tờ khai điện tử

6. Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel

7. Kê khai trực tuyến

8. Tra cứu tờ khai,thay đổi thông tin

-      NNT thực hiện theo cá bước trên.

-      Trường hợp vướng mắc trong bước thực hiện, NNT sẽ xem lại hướng dẫn sử dụng ở bước đó trong phần II của tài liệu.

 II.        Những lưu ý

 

1. Khi xuất hiện thông báo:

NNT chọn “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và upload file.

2. khi thực hiện nộp tờ khai file pdf,  sau khi chọn tờ khai, thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ 2 button mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ.

     Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox. Khuyến cáo doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

3. khi thực hiện ký điện tử, sau khi click vào chọn tệp, không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh status có thông báo "errors on page".

     Khắc phục: Vào trình duyệt IE, vào Tools --> manage add on --> chọn java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug in. Nếu vẫn không thực hiện dc thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.

4. khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.

     Khắc phục: khi thực hiện ký điện tử với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần allow cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

5. Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu.

     Lưu ý: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng việt. Khuyến cáo ngời sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ