CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Hợp tác quốc tế trong cải cách quản lý tài chính công

Nhằm tăng cường sự phối hợp triển khai các hoạt động cải phương pháp quản lý tài chính công, đồng thời thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tài chính và các đối tác phát triển, sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng chỉ đạo tổ chức Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công 2015 với chủ đề: “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cải theo giải pháp hành chính thuế và hải quan”.

Thứ trưởng Trương Chí Trung phát biểu khai mạc

chữ ký số

Tham dự Hội nghị còn có khoảng 160 đại biểu đến từ các cơ quan của Quốc hội (Ủy ban Tài chính-tài sản, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại); Kiểm toán Nhà nước; các cơ quan của Chính phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng); các tổ chức quốc tế/các đối tác phát triển (WB, ADB, EU, IMF, JICA, SECO...), Đại sứ quán các nước có quan hệ đàm phán tài chính song phương với Bộ Tài chính (Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Luxembourg,...). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc nước nhà Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chỉ đạo Hội nghị.

Nằm trong kế hoạch công tác của Nhóm đối tác tài chính công (PFPG), Hội nghị là sự kiện quan trọng đối với Bộ Tài chính và các đối tác phát triển. Hội nghị PFPG 2015 đã tập trung báo cáo và đối thoại về các nội dung: Tăng cường hoạt động của Nhóm đối tác tài chính công 2015-2016; Các theo phương pháp và khuyến nghị chính sách liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải theo phương pháp thủ tục hành chính thuế và hải quan. Đặc biệt, trong năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay 5 năm giai đoạn 2011-2015 và tạo cơ sở cho việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bộ Tài chính đã và đang nỗ lực triển khai những phương pháp, nhiệm vụ chủ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán tài sản nhà nước năm 2015 nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và ứng dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; Tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trương Chí Trung ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển với Bộ Tài chính trong suốt thời gian qua. Những kết quả cải theo phương pháp mà Bộ Tài chính đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, sự phối hợp của các Bộ ngành liên quan. Quan hệ đối tác giữa Bộ Tài chính và các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác phát triển trong lĩnh vực cải giải pháp quản lý tài chính công ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Thứ trưởng trình bày quan điểm: Hội nghị Đối thoại cấp cao năm 2014 đã đem nhiều kết quả đáng ghi nhận, các khuyến nghị chính sách thông qua dự thảo đối thoại đã giúp cho Bộ Tài chính hoàn thiện đề án Luật NSNN, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tài chính trực tiếp góp phần thực hiện thiên hướng nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính. Tiếp nối thành công của Hội nghị đối thoại cấp cao năm 2014, Bộ Tài chính, các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác phát triển đã thống nhất chủ đề của Hội nghị đối thoại cấp cao Nhóm đối tác tài chính công năm 2015 là “Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và cải theo giải pháp thủ tục hành chính thuế, hải quan”. Thứ trưởng Trương Chí Trung nhấn mạnh: Những nội dung thông cáo và đối thoại cũng như những theo cách và khuyến nghị chính sách liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải theo cách thủ tục hành chính thuế và hải quan tại Hội nghị sẽ giúp cho các các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác phát triển hiểu rõ về các nhiệm vụ và nội dung cải theo phương pháp của ngành Tài chính. Thứ trưởng tin tưởng với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, sự ủng hộ và đưa ra sách lược chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính sẽ thực hiện thành công các mục đích và nhiệm vụ đề ra nhằm đẩy nhanh việc triển khai các nội dung cải phương pháp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đánh giá cao những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam trong triển khai các theo phương pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm tiếp tục củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn và tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời gian qua. Giám đốc WB cho rằng, trong tương lại cải theo phương pháp tài chính công sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam đã được đề ra trong Chiến lược tài chính đến năm 2020. Bà Kwakwa tin tưởng với cơ chế hoạt động mới của Nhóm đối tác tài chính công thông qua các hoạt động đối thoại chính sách chuyên sâu về tài chính công, thực hiện các hành động cụ thể theo kế hoạch đề ra dựa trên sự hiểu hiết, tin cậy lẫn nhau sẽ giúp mối quan hệ đối tác giữa Bộ Tài chính và các Đối tác phát triển được tăng cường hơn nữa để cùng hướng tới thực hiện thành công các thiên hướng của Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Bà Victoria Kwakwa khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Việt Nam hơn nữa trong quá trình cải giải pháp tài chính công trong thời gian tới.

Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công với chủ đề: “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cải cách hành chính thuế và hải quan” có 03 phần chính, gồm:(i) thông cáo tham luận của Bộ Tài chính về các nội dung: Kết quả hoạt động của Nhóm đối tác Tài chính công 2014-2015 và Kế hoạch hoạt động 2015-2016; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Cải theo phương pháp hành chính thuế; cải theo phương pháp hành chính Hải quan; (ii) Bình luận của các đối tác phát triển về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải theo cách hành chính thuế và hải quan; (iii) báo cáo và đối thoại về chủ đề tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, cải cách hành chính thuế và hải quan.

Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai đồng bộ các theo giải pháp nhằm thúc đẩu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và thúc đẩy cải theo giải pháp mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, Hội nghị PFPG 2015 sẽ góp phần giúp các cơ quan Việt Nam và các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển hiểu rõ được quan điểm chính sách của nhau trong lĩnh vực quản lý tài chính công nói chung, về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải phương pháp quy trình công tác thuế và hải quan nói riêng. Từ đó, sẽ tạo sự đồng thuận của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển đối với các chính sách phát triển của ngành Tài chính, thúc đẩy mối quan hệ đối tác hiệu quả và thực chất thông qua xây dựng và thực hiện các hoạt động đưa ra sách lược chung trong thời gian tới

Xem thêm: chữ ký số vnpt-cachữ ký số ck-cachữ ký số viettel-ca

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ