CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày 23/6 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sự dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 6/2015 đến hết tháng 12/2016. Theo kế hoạch, việc thí điểm sẽ được ứng dụng cho 200 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh quản lí. Trong đó, có 03 doanh nghiệp áp dụng thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực theo mô hình xác thực phân tán, 197 doanh nghiệp còn lại sử dụng thí điểm theo mô hình xác thực tập trung.

Mô hình cấp mã xác thực hoá đơn phân tán là mô hình ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế và thiết bị cấp mã xác thực đặt tại doanh nghiệp để cấp mã xác thực hoá đơn cho doanh nghiệp.

Mô hình cấp mã xác thực hoá đơn tập trung là mô hình sử dụng hệ thống thiết bị cấp mã xác thực và sử dụng công nghệ thông tin đặt tại cơ quan thuế để cấp mã xác thực hoá đơn cho doanh nghiệp.


Những điểm mới của hoá đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế:

Ngoài những thông tin cơ bản của hóa đơn hiện hành, trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế thể hiện thêm vào một số thông tin sau:

-     Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của tổng cục thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của tổng cục thuế.

-     Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của tổng cục thuế.

-    Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của tổng cục thuế, hỗ trợ đọc và kiểm tra nhanh thông tin trên hóa đơn.

Một số quy định khác liên quan đến hoá đơn điện tử có mã xác thực của tổng cục thuế:

-    Hóa đơn phải có chữ ký điện tử của người bán trước khi được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực.

-    Chữ ký của người mua: tình huống người mua có con dấu điện tử, người mua có thể ký tờ khai sau khi hóa đơn đã được xác thực (nếu cần).

-    Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự số "0" để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế không phải có tên liên hóa đơn.

-    Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sau khi đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của chi cục thuế (VAN) (Theo quy định hiện hành đối với hóa đơn giấy, doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi thông báo phát hành với chi cục thuế 05 ngày).

-    Các Doanh nghiệp tham gia thí điểm ứng dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế không phải lập báo cáo tình hình ứng dụng hóa đơn cho hình thức hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

-    Doanh nghiệp là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người mua hàng hóa, dịch vụ có thể rà soát kết quả xác thực hóa đơn bằng giải pháp truy cập trang thông tin điện tử ngành Thuế và nhập các thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế.

Việc sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn mới và bản thảo tình hình ứng dụng hoá đơn. Ngoài ra, hoá đơn xác thực sẽ giúp giảm chi phí quản lí cho doanh nghiệp trong việc in, phát hành, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ hoá đơn. Hơn nữa, hiện nay 95% doanh nghiệp đã ứng dụng kê khai thuế điện tử nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để ứng dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của chi cục thuế. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của tổng cục thuế, doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hoá đơn điện tử.

Hình ảnh minh hoạ hoá đơn điện tử có mã xác thực:

chu ký số giả rẻ

Xem thêm 

chữ ký số vina-cachữ ký số viettel-cachữ ký số ck-ca

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ