CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Giảm thêm 50 giờ nộp thuế cho các Doanh nghiệp

Với các giải pháp về xét duyệt điều lệ thuế và cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm  2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

 CHU KÝ SỐ GIÁ RẺ

Thực hiện theo tinh thần điều hành của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về các theo phương pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải theo phương pháp thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm minh bạch, rõ ràng và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, trong năm 2014, chi cục thuế đã tham mưu bản thảo và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội triển khai thực hiện một số theo giải pháp cải giải pháp về thể chế chính sách, đơn giản quy trình công tác thuế qua đó giảm được 370 giờ nộp thuế (đưa số giờ nộp thuế từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm).

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, tổng cục thuế tiếp tục tập trung kiểm tra, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp, như: Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về chỉnh sửa, thêm vào một số điều thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế; ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về chỉnh sửa, bổ sung một số điều về  thuế TNDN. Theo tính toán, việc xét duyệt, đơn giản hoá thủ tục về hoá đơn, về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, kê khai thuế TNDN của doanh nghiệp tại 02 Thông tư nêu trên đã giảm bổ sung được 40 giờ nộp thuế.

Cùng với việc xét duyệt cơ chế, chính sách, ngành thuế phát huy khuyến khích người nộp thuế áp dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp, tính đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 98% và có trên 350 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với tổng số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử trên 33.000 nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế online được hơn 24.000 nghìn tỷ đồng). Với việc phát huy thực hiện các cách này sẽ giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Với các phương pháp đã triển khai từ đầu năm  2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các theo giải pháp về chỉnh sửa chính sách thuế và theo giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dự kiến số giờ nộp thuế giảm được khoảng 420 giờ/năm, do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Xem thêm: chữ ký số vnpt-cachữ ký số ck-cachữ ký số viettel-ca

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ