CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Điều kiện được xoá nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 1/7/2007

Theo thông báo mới đây, Bộ Tài Chính đã hướng dẫn việc xác định điều kiện được xoá nợ thuế, tiền phạt thu hồi phát sinh trước 1/7/2007

Bộ tài xác thực định rõ điều kiên đối với 3 trường hợp như sau: 

Thứ nhất,   với hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa đáp ứng điều kiện gặp khó khăn nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước ngày 1-7-2007 như: Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh dinh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất thần có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động sinh sản kinh doanh.

điều kiện xoá nợ thuế

Thực hiện di dời hoặc giải tỏa theo quyết định của cơ quan quốc gia có thẩm quyền, cơ thuế quan đã rà, xác định đã di dời hoặc giải tỏa. Người nộp thuế thuộc trong một các trường hợp sau đây: Già yếu, thương bệnh binh hoặc bệnh hiểm nghèo (danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy bất hợp pháp luật khác) có sổ khám bệnh (sổ khám sức khỏe), xét nghiệm của cơ sở y tế, thẻ thương binh, bệnh binh hoặc tài liệu chứng minh khác.

Kết quả kinh doanh lỗ nên không tính sổ được tiền thuế nợ (đối với trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), thực hành sổ sách kế toán theo quy định, cơ thuế quan đã rà soát và xác định lỗ và không có khả năng tính sổ.

Thứ hai,   với hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa đáp ứng điều kiện không có khả năng tính sổ được số tiền thuế nợ nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1-7-2007 như: Thuộc chuẩn nghèo hoặc hộ cận nghèo được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quy định. Cơ quan thuế đã đôn đốc bằng văn bản hoặc thông báo nhưng người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế.

Thứ ba  , về hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa đáp ứng điều kiện ngừng kinh dinh nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1-7-2007 như: Đã có đơn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ thuế quan và cơ thuế quan đã kiểm tra và xác định thật sự ngừng kinh dinh theo quy định. Không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có công nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động kinh dinh và cơ quan thuế đã rà, xác định không còn hoạt động sản xuất kinh dinh. Riêng trường hợp đối với xã viên hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khoán phải có công nhận của UBND hoặc văn bản yêu cầu của hiệp tác xã đã quản lý xã viên (thí dụ: hợp tác xã vận chuyển).

Trường hợp chủ hộ kinh doanh hiện không còn kinh dinh tại địa điểm đăng ký kinh dinh; hộ kinh doanh chuyển đi cư trú ở nơi khác không xác định rõ nơi ở mới, chủ hộ kinh dinh đã chết, mất tích. Cơ thuế quan đã rà và đã lấy quan điểm công nhận của UBND cấp xã cũng thuộc diện được xác định để được xóa nợ thuế.

Bộ Tài chính đề nghị cơ quan thuế căn cứ chỉ dẫn này để thực hiện xóa nợ cho người nộp thuế.

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ