CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Chính phủ chỉnh sửa ngay các quy định làm khó DN

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2015 vừa được ban hành, Chính phủ đã có những quyết nghị quan trọng về tình hình triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nội dung trong buổi hộp

Chữ ký số giá rẻ


Chính phủ thống nhất đánh giá, qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, môi trường kinh doanh, đầu tư, năng lực cạnh tranh quốc gia đã có bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng như về khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thủ tục hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng, đất đai, xây dựng… được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đã xác định những nhiệm vụ theo cầu của Nghị quyết với lộ trình thời gian thực hiện trong năm 2015-2016. Bước đầu, một số giải pháp đề ra tại Nghị quyết đã đi vào thực tiễn, phát huy kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong việc cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động, chưa cụ thể hóa cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết. Một số địa phương có kế hoạch hành động nhưng chưa nêu rõ cách thức và lộ trình triển khai thực hiện. Có nhiều nhiệm vụ quan trọng nêu trong Nghị quyết chưa được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả, mục tiêu đề ra.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh thành nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại nêu trên, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về việc chưa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 19 ngày 12/3/2015.

“Phải coi đây là trọng tâm chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm, xác định rõ những nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015 để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chức năng, nhiệm vụ được giao”, Nghị quyết phiên họp Chính phủ chỉ rõ.

Chính phủ yêu cầu các Bộ phải ban hành các Thông tư theo yêu cầu của Nghị quyết 19 ngay trong quý III/2015, trình ban hành các Nghị định, Quyết định được giao chậm nhất trong quý IV/2015, không để kéo dài sang năm 2016. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết, bảo đảm giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp, thực sự tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Tại Nghị quyết 19, Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong từng Thông tư, Quyết định, Nghị định và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành.

Chính phủ cũng yêu cầu triển khai khẩn trương, đúng tinh thần những nội dung đổi mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017. Rà soát, phân loại các điều kiện kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh trái pháp luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh thành trực tiếp chỉ đạo, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động của ngành, địa phương, bảo đảm việc triển khai đạt được kết quả thiết thực; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 16/6/2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Xem thêm chữ ký số vina-cachữ ký số viettel-cachữ ký số ck-ca

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ