CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 3)

Trong bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần 2), chúng tôi đã hướng dẫn bạn hoàn tất thủ tục khai báo Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra. Phần 3 này sẽ hướng dẫn các bạn Kê khai sheet PL01-2 (Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào).

Sheet này kê khai vào thì không tự nhảy qua tờ khai 01, mà chúng ta phải tự gõ số liệu vào tờ khai.

+ Dòng 1: Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và sử dụng cho hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai nộp thuế đủ điều kiện được khấu trừ.

– Tức là Nếu cty kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT thì đầu vào được khấu trừ 100%. Chúng ta lấy toàn bộ 100% hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ để kê khai vào dòng số 01.(Lưu ý nếu hóa đơn GTGT không đủ điều kiện được khấu trừ thì không phải kê khai).  Như thế nào là hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thì các bạn xem Thông tư số 26/2015/TT-BTC ).

– Nếu Cty kinh doanh mặt hàng mà không tính thuế GTGT (Tức không phải là mặt hàng không chịu thuế thì Lấy toàn bộ hóa đơn GTGT đầu vào được kê khai vào mục này và được khấu trừ 100%). Bạn có thể xem CV 1829/TCT-CS ngày 20/05/2014.

>>> Lưu ý: Những hóa đơn bán hàng (hóa đơn không có dòng thuế suất); Hóa đơn GTGT không đủ điều kiện được khấu trừ; Hóa đơn đầu vào không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai trên dòng này (Theo Điểm C Điều 1 của TT119/2014, cũng như CV 4943/TCT-CS ngày 10/11/2014 ).

+ Đầu tiên, kế toán kê khai vào phụ lục 01-2/GTGT như hình bên dưới.

bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào

+ Sau đó, số liệu này không tự động nhảy lên trên tờ khai 01 tự động, mà chúng ta phải lấy số liệu của dòng màu vàng tổng cộng của phụ lục 01-2 /GTGT để điền vào chỉ tiêu 23;24;25 trên tờ khai 01/GTGT, với kết quả như sau :

nhập số liệu bằng tay

 

Dòng 2: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện được khấu trừ
Tức là nếu doanh nghiệp mà kinh doanh 2 mặt hàng, mặt hàng chịu thuế GTGT và mặt hàng không chịu thuế GTGt thì chúng ta lấy TOÀN BỘ HÓA ĐƠN GTGT mà dùng chung cho mặt hàng chịu thuế GTGT và mặt hàng không chịu thuế GTGT để kê khai vào đây.
Vì thuế GTGT đầu vào trong trường hợp này không thể khấu trừ được 100% mà sẽ phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế/Tổng doanh thu theo đúng hướng dẫn của Điểm 2 Điều 14 TT26/2015 như sau: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.
Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Dòng 2: Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện được khấu trừTức là nếu doanh nghiệp mà kinh doanh 2 mặt hàng, mặt hàng chịu thuế GTGT và mặt hàng không chịu thuế GTGt thì chúng ta lấy TOÀN BỘ HÓA ĐƠN GTGT mà dùng chung cho mặt hàng chịu thuế GTGT và mặt hàng không chịu thuế GTGT để kê khai vào đây.

Vì thuế GTGT đầu vào trong trường hợp này không thể khấu trừ được 100% mà sẽ phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế/Tổng doanh thu theo đúng hướng dẫn của Điểm 2 Điều 14 TT26/2015 như sau: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

>>>Ví dụ: Cty TNHH 123CORP  MSt: 0313132477  kinh doanh 2 mặt hàng, trong tháng 7/2015

phân bổ hóa đơn

Trong kỳ có hóa đơn tiền điện đầu vào tháng 1/2015 với giá chưa VAT là 10 triệu và VAT đầu vào là 1 triệu, Ta tiên hành phân bổ theo tỷ lệ doanh thu.

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ =(40.000.000/90.000.000)*1.000.000=444.444

Số liệu 1.000.000 này sẽ ghi vào chỉ tiêu 24 trên HTKK. Và số liệu 444.444 sẽ ghi vào chỉ tiêu 25 trên HTKK

=>Số thuế VAT đầu vào không được khấu trừ là 1.000.000-444.444 = 555.556

Vậy thuế VAT đầu vào không được khấu trừ sẽ hạch toán vào chi phí…(*)N64…/C1331

Kê khai trên HTKK như sau:

+Đầu tiên, kê khai vào phụ lục 01-2/GTGT  tại dòng số 2 (Dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế) với kết quả như sau:

kê khai vào phụ lục 01-2/GTGT  tại dòng số 2
Kê khai vào phụ lục 01-2/GTGT  tại dòng số 2

+ Tiếp theo là chúng ta kê khai 2 hóa đơn của đầu ra trên phụ lục 01-1 với kết quả như sau :
kê khai 2 hóa đơn đầu ra của phụ lục 01-1

Kê khai 2 hóa đơn đầu ra của phụ lục 01-1

+ Sau đó, chúng ta gõ số liệu của phụ lục 01-2 và số liệu tính thuế VAT được khấu trừ vào chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai với kết quả tờ khai là 

gõ số liệu phụ lục 01-2 và số liệu tính thuế VAT được khấu trừ

Gõ số liệu phụ lục 01-2 và số liệu tính thuế VAT được khấu trừ

Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK 3.3.3 mới nhất 2015 (Phần cuối)

Kết bạn với CHUKYSOGIARE.COM trên Facebook
 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ